Pot ser interessant:

Esposa

No n'hi ha prou? Aquí hi ha mé!s